200 L

Kişi Başı Günlük Su Tüketim Miktarı

80.00 %

Su Depoları Ortalama Doluluk Seviyesi

531 Bin

Hizmet Verilen Abone Sayısı

7.1-7.4 pH

Su Kalitemiz

DESKİ Abone İşleri Şube Müdürlüğüne kimlik belgeniz ile gelerek güncelleme işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Devamı

DESKİ Genel Müdürlüğü Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı ile irtibata geçebilirsiniz.

Devamı

A) Deprem sigortası (DASK) binalarda deprem sonucu meydana gelebilecek maddi zararların karşılanması amacıyla yaptırılan zorunlu sigortadır.

Devamı

Abone sahibi Kimlik belgesi ile ortak kullanım aboneleri Yönetim Karar Defteri ile Yönetici tarafından, şirketler ise imza sirküleri ve yetkilisi şahsen başvuru yapabilir.

Devamı

Abonelik işlemlerinde “Gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması” halinde Belediye Su ve Kanalizasyon Hizmetlerinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 6. Maddesi uyarınca yasal işlem yapılır.

Devamı