Mali Konular Karar No: 13 Tarih:21.5.2019

Karar No 13
Konu Mali Konular
Birleşim 3
Karar Tarihi 21 Mayıs 2019 Salı
Özet Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğünün 01/01/2018 - 31/12/2018 tarihlerini kapsayan işlemlerine ilişkin Denetçiler Raporu, 2560 sayılı Kanun’un 6'ncı maddesinin (e) bendine istinaden, işaretle oylama neticesinde 21/05/2019 tarihinde oybirliğiyle kabul edildi.
İçerik