Tarifeler Karar No: 18 Tarih:16.7.2019

Karar No 18
Konu Tarifeler
Birleşim 1
Karar Tarihi 16 Temmuz 2019 Salı
Özet Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü Ücret ve Tarifeler Listesinin, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 16/07/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
İçerik .