Diğer Konular Karar No: 10 Tarih:21.5.2019

Karar No 10
Konu Diğer Konular
Birleşim 3
Karar Tarihi 21 Mayıs 2019 Salı
Özet Tarım ve Orman Bakanlığının 03/05/2019 tarihli ve E.1421108 sayılı yazısıyla onaylanmış şekli ile; DESKİ Genel Kurulunun 14/07/2017 tarih ve 15 sayılı kararı ile kabul edilen Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Su Havzaları Koruma ve Kontrol Yönetmeliği'nin ekinde yer alan; ekli Ek-1 Yüzeysel İçmesuyu Rezervuarı Harita ve Koordinatları Listesinde bulunan Akdere Barajı İçmesuyu Rezervuarı koruma sınırlarında ve Ek-2 Kuyu ve Kaynak Listesinin 2018-2019 yılı içerisinde açılan kuyu ve kaynaklara göre revize edilmesi, komisyondan geldiği şekliyle, işaretle oylama neticesinde 21/05/2019 tarihinde oybirliğiyle kabul edildi.
İçerik