Kurumsal
 
  Büyükşehir Belediye Başkanı
[Daralt] Deski Genel Müdürü
   Genel Müdür'ün Özgeçmişi
   Genel Müdür'ün Akademik Özgeçmişi ve Eserleri
   Genel Müdür'ün Mesajı
   Foto Galeri
   Video Galeri
  Deski Hakkında
  Misyonumuz
  Vizyonumuz
  Temel Değerlerimiz
  Teşkilat Şeması
  Organizasyon
  Etik Komisyonu
  DESKİ Genel Kurul Kararları
  Stratejik Plan
  Performans Programı
  Faaliyet Raporları
  Mali Durum ve Beklentiler
  Mevzuat - Yönetmelik
  Kamu Hizmetleri Standartları
  İç Kontrol
  MYS Politikalarımız
  Bordro Sorgulama
Online İşlemler
Sık Kullanılanlar
Sayfa Tarihi : 15.10.2018 14:27:25      Sayfa 5293 kez okundu.
Etik Komisyonu

DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ETİK KOMİSYONU

DESKİ Genel Müdürlüğü Etik Komisyonu, 25.05.2004 tarih ve 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanunun 3. ve 7. maddelerine dayanılarak hazırlanan ve 13 Nisan 2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Kamu  Görevlileri  Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik” gereği; İdaremizde etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere Genel Müdürlük Makamının 07/03/2016 tarih ve 258 sayılı Onayı ile “Etik Komisyonu” kurulmuştur.

 

KOMİSYON ÜYELERİMİZ

Etik Komisyonu Başkanı: 

Sami AYHAN
Genel Müdür Yardımcısı 

e-Posta  :  sami.ayhan@deski.gov.tr 

Telefon  :  0 258 263 22 11 /  1401


Üye: 
İsa SOYSAL
1. Hukuk Müşaviri

e-Posta  :  
isa.soysal@deski.gov.tr
Telefon  :  0 258 263 22 11 / 1600


Üye: 
Aydemir AKYÜREK
Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı

e-Posta  : aydemir.akyurek@deski.gov.tr
Telefon  : 0 258 263 22 11 / 2200İLGİLİ MEVZUATLAR 

1-) 5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
2-) 13/04/2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik


İLETİŞİM

 

ADRES : Topraklık Mahallesi İzmir Bulvarı (Otogar Yanı) No:41 Pamukkale/DENİZLİ

TEL       : 0 258 263 22 11 / 1308

 

ETİK İLKELER

 • Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci

 • Halka hizmet bilinci

 • Hizmet standartlarına uyma

 • Amaç ve misyona bağlılık

 • Dürüstlük ve tarafsızlık

 • Saygınlık ve güven

 • Nezaket ve saygı

 • Yetkili makamlara bildirim

 • Çıkar çatışmasından kaçınma

 • Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması

 • Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı

 • Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı

 • Savurganlıktan kaçınma

 • Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan

 • Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık

 • Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu

 • Eski kamu görevlileriyle ilişkiler

 • Mal bildiriminde bulunma
Kamu Görevlileri Etik Rehberi
DESKİ Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usûl ve Esasları Yönergesi
DESKİ Etik Komisyonuna Başvuru Formu


Geri DönGeri Dön     Başa DönBaşa Dön

 
 
DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres  :  Topraklık Mah. İzmir Bulvarı, No: 41A, 20150, Pamukkale / Denizli      Telefon  :  ( 258 ) 297 20 20      Faks  :  ( 258 ) 263 22 49
Email  :  deski@deski.gov.tr