Ana Sayfa Faturada tahakkuk ettirilen bedelin yüksek olduğunu düşünüyorum.Ne yapmalıyım ?

Faturada tahakkuk ettirilen bedelin yüksek olduğunu düşünüyorum.Ne yapmalıyım ?

Su fatura bildirimlerine itirazlar okumayı takip eden 3 gün içerisinde idaremize dilekçe ile yapılır. İtiraz edilmesi gereken dönem/ay içerisinde su tüketiminin kontrol edilmesi için abonenin veya kanuni vekilinin idaremize dilekçe ile müracat ederek 20.00 TL kontrol ücretinin yatırılması ve yeni su sayacının temin edilmesi halinde itirazlı sayacınızın kantrolü yapılacaktır.      
+90 (258) 297 20 20     +90 (258) 263 22 49    
deski@deski.gov.tr
deski@hs01.kep.tr

ALO 185 / 444 9 185