Su aboneliği için istenen belgeler nelerdir?

MESKEN ABONESİ 

 

 • Deprem sigortası (DASK)
 • Kimlik fotokopisi
 • Kira kontratı (*)
 • Sayaç numarası ve markası
 • Şirket ise imza sirküleri (*) – Şirket kaşesi
 • Tapu fotokopisi
 • Vekalet fotokopisi (*)
 • Yapı kullanma izin belgesi (aslı gibidir) 

 

İNŞAAT ABONESİ

 

 • İnşaat ruhsatı (aslı gibidir)
 • Tapu fotokopisi
 • Kimlik fotokopisi.
 • Su ve kanal durum belgesi (Şebeke bağlantısı olmayan yerler)
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmesi (noter onaylı) (*)
 • Vekalet fotokopisi (*)
 • Şirket ise imza sirküleri (*) – Şirket Kaşesi
 • Sayaç markası ve seri numarası 

 

İŞYERİ ABONESİ

 

 • Yapı kullanma izin belgesi veya açma ruhsatı (aslı gibidir)
 • Tapu fotokopisi
 • Kimlik fotokopisi
 • İşyerinin üzerinde mesken var ise deprem sigortası (DASK)
 • Şirket ise imza sirküleri (*) – Şirket kaşesi
 • Kira kontratı (*)
 • Vekalet fotokopisi (*)
 • Sayaç numarası ve markası

 

ATIKSU ABONESİ

 

 • Tapu fotokopisi
 • Kimlik fotokopisi
 • Yapı kullanma izin belgesi veya emlak bildirimi

 

ABONE DEVİR VE İSİM DEĞİŞİKLİĞİ

 

 • Tapu fotokopisi
 • Kimlik fotokopisi
 • Yapı kullanma izin belgesi veya Emlak Beyan Sureti (Mesken Hariç)
 • Kira kontratı fotokopisi (*)
 • İşyeri ise açma ruhsatı fotokopisi
 • Şirket ise imza sirküleri (*) Şirket kaşesi
 • Vekalet fotokopisi (*)
 • Deprem sigortası (DASK)
 • Abone numarası

 

HAYVANCILIK ABONESİ 

 

 • Tapu fotokopisi
 • Tarım İl Müdürlüğünden İşletme Tescil belgesi
 • Kimlik fotokopisi
 • İlgili belediyeden uygunluk yazısı
 • Su ve kanal durum belgesi (Şebeke bağlantısı olmayan yerler)
 • Kira kontratı (kiracı ise)
 • Kimlik ibrazı  

 

ORTAK KULLANIM ABONESİ

 

En az 3 kat ve üzeri veya 3 bağımsız bölümü olan binalara;

 

 • Tapu İbrazı
 • Yapı Kullanma İzin Belgesi
 • Yönetim Karar Defteri
 • Yönetici ya da Karar Defterinde Yetkilendirilen Kişinin Kimlik İbrazı
 • Bina mülkiyeti tek kişi adına ve aboneliklerde aynı kişi adına kayıtlı ise yönetim şartı aranmaz.
 • Sayaç Seri Numarası ve Markası

 

SERACILIK (FİDECİLİK)  ABONESİ

 

 • Tapu İbrazı
 • İlgili Bakanlığa Bağlı İl Müdürlüklerinden Alınacak İşletme Belgesi Yazı
 • Kimlik İbrazı

 

HAYIR ÇEŞMESİ ABONELİĞİ

 

 • Tapu
 • Hayır amaçlı olarak ilgili belediyeden uygunluk yazısı
 • Su ve kanal durum Belgesi (Şebeke bağlantısı olmayan yerler)

 

RESMİ KURUM

 

Binanın kuruma ait olması halinde;

 

 • Resmi Yazı
 • Yetkilendirilen Kişinin Kimlik İbrazı

 

LOJMAN

 

 • Abone numarası
 • Lojman Tahsis Belgesi
 • Kimlik İbrazı

 

VERASET İLE İSİM DEĞİŞİKLİĞİ

 

 

 

 

AÇIKLAMA: Abonelik işlemlerinde “Gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması” halinde Belediye Su ve Kanalizasyon Hizmetlerinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 6. Maddesi uyarınca yasal işlem yapılır.