Ana Sayfa Doğrudan Temin Alım Bilgileri

Ray Tipi Ultrasonik Debimetre Alımı İşi (2. Etap)

İlgili Birim İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
İşin Adı Ray Tipi Ultrasonik Debimetre Alımı İşi (2. Etap)
Açıklama Denizli Büyükşehir Belediyesi, DESKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından içme suyu ölçüm hizmetlerinde kullanılmak üzere Ray Tipi Ultrasonik Debimetre 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d (Doğrudan Temin) maddesine göre temin edilecektir. İşin süresi 45 takvim günüdür. Alınacak malzemeye ait teknik özellikler ekte yer alan teknik şartnamede belirtilmiştir. Fiyat teklifleri ekte yer alan teklif mektubuna işlenerek teknik şartname ile birlikte firma tarafından kaşe imza yapılması suretiyle belirtilen e-posta adreslerine gönderilmesi gerekmektedir. himmet.enginsoy@deski.gov.tr / alpin.karacan@deski.gov.tr
Tarih ve Saati 16 Temmuz 2024 Salı :12:00
Usulü DOĞRUDAN TEMİN USULÜ
Türü Mal Alımı


      
+90 (258) 297 20 20     +90 (258) 263 22 49    
deski@deski.gov.tr
deski@hs01.kep.tr