Ana Sayfa 2020 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Başvurularına Dair Başvuru Sonuç Listeleri

2020 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Başvurularına Dair Başvuru Sonuç Listeleri

2020 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Başvurularına Dair Başvuru Sonuç Listeleri

Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nün 02/07/2020 tarih ve E.137391 sayılı yazısı gereğince 08/07/2020 tarihinde duyurusu yapılan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavına dair başvurular İdaremiz sınav kurulunca incelenerek değerlendirilmiş olup,

Sınav Kurulu kararı uyarınca, 2020 yılı görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı başvurularına dair düzenlenen sonuç listeleri ekte yer almaktadır.

İlanen duyurulur.

1- Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Sonuç Listesi

2- Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru Sonuç Listesi      
+90 (258) 297 20 20     +90 (258) 263 22 49    
deski@deski.gov.tr
deski@hs01.kep.tr