Ana Sayfa 2020 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI DUYURUSU

2020 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI DUYURUSU

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

DENİZLİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2020 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI DUYURUSU

 

            Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nün 02/07/2020 tarih ve E.137391 sayılı yazısı gereğince 2020 yılında İdaremiz personeline yönelik olarak görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının aşağıda yer alan usul ve esaslar dahilinde yürütülmesi uygun görülmüştür.

 

            Atama Yapılacak Münhal Memur Kadrolarını Gösterir Listede yer alan kadrolar ve unvanlar için şartları taşıyanlardan, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına katılmak isteyenlerin, 17/07/2020 Cuma günü saat 12:00'ye kadar ekte yer alan dilekçeler ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğüne bizzat müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

            Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına başvuru yapacak adaylara İLANEN DUYURULUR.      
+90 (258) 297 20 20     +90 (258) 263 22 49    
deski@deski.gov.tr
deski@hs01.kep.tr