Ana Sayfa 2021 Yılı Unvan Değişikliği Sınavı Başvurularına Dair Başvuru Sonuç Listesi

2021 Yılı Unvan Değişikliği Sınavı Başvurularına Dair Başvuru Sonuç Listesi

Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nün 05/01/2021 tarih ve E.7579 sayılı yazısı gereğince 10/03/2021 tarihinde duyurusu yapılan Unvan Değişikliği sınavına dair başvurular İdaremiz sınav kurulunca incelenerek değerlendirilmiş olup,

Sınav Kurulu kararı uyarınca, 2021 yılı görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı başvurularına dair düzenlenen sonuç listesi ekte yer almaktadır.

İlanen duyurulur.      
+90 (258) 297 20 20     +90 (258) 263 22 49    
deski@deski.gov.tr
deski@hs01.kep.tr