Ana Sayfa 2021 YILI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI DUYURUSU

2021 YILI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI DUYURUSU

Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nün 05/01/2021 tarih ve 7579 sayılı yazısı gereğince 2021 yılında İdaremiz personeline yönelik olarak unvan değişikliği sınavının aşağıda yer alan usul ve esaslar dahilinde yürütülmesi uygun görülmüştür.

Atama Yapılacak Münhal Memur Kadrolarını Gösterir Listede yer alan kadrolar ve unvanlar için şartları taşıyanlardan, unvan değişikliği sınavına katılmak isteyenlerin, 10/03/2021 Çarşamba günü saat 17:00'ye kadar ekte yer alan dilekçe ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğüne bizzat müracaat etmeleri gerekmektedir.

Unvan değişikliği sınavına başvuru yapacak adaylara İLANEN DUYURULUR.      
+90 (258) 297 20 20     +90 (258) 263 22 49    
deski@deski.gov.tr
deski@hs01.kep.tr