Ana Sayfa 2024 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Başvurularına Dair Başvuru Sonuç Listeleri

2024 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Başvurularına Dair Başvuru Sonuç Listeleri

 

2024 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Başvurularına Dair Başvuru Sonuç Listeleri

 

Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik ile Çevre, Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nün 02/01/2024 tarih ve E-26073187-774.05.07-8348753 sayılı yazısı gereğince (15/01/2024-31.01.2024) tarihlerinde duyurusu yapılan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavına dair başvurular İdaremiz Sınav Kurulunca incelenerek değerlendirilmiş olup,

 

Sınav Kurulu kararı uyarınca, 2024 yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı başvurularına dair düzenlenen sonuç listeleri ekte yer almaktadır. Sonuç listelerine, 5 iş günü içinde itiraz edilebilir.

 

İlanen duyurulur.

 

1- Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Sonuç Listesi

2- Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru Sonuç Listesi      
+90 (258) 297 20 20     +90 (258) 263 22 49    
deski@deski.gov.tr
deski@hs01.kep.tr