Ana Sayfa 7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması

7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması

7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması hakkındaki kanun 12/03/2023 tarihli ve 32130 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

7440 Sayılı Kanunun hükümleri gereğince vadesi 31/12/2022 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu halde Kanunun yayımı tarihi itibariyle ödenmemiş bulunan su ve atık su bedeli ile harcamalara katılma payı alacakları ve bu alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakları (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) Kanun kapsamındadır.

Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarlar Peşin,12,18,24,36,48 eşit taksitlerde aylık dönemler halinde ödenecek olup, bu kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçlu abonelerimizin; 03/07/2023 tarihi mesai bitimine kadar ‘İlçe Abone ve Tahsilat bürolarımıza, Otogarda bulunan Gelir Şube Müdürlüğümüze ve E-Devlet’ten’ başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

e-Devlet Başvuru: https://www.turkiye.gov.tr/denizli-su-ve-kanalizasyon-idaresi

 

7440 Yapılandırma      
+90 (258) 297 20 20     +90 (258) 263 22 49    
deski@deski.gov.tr
deski@hs01.kep.tr