Ana Sayfa İhale Duyurusu DES-W3

İhale Duyurusu DES-W3

Not:Bu ihaleyle ilgili zeyilnameler yayınlanmıştır.

Zeyilname dosyası Zeyilname No.2

Zeyilname dosyası Zeyilname No.3

Zeyilname dosyası Zeyilname No.4

 

İHALEYE DAVET

 

SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER PROJESİ-I

 

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ –DESKİ

 

DENİZLİ İÇMESUYU, ATIKSU VE YAĞMURSUYU SİSTEMLERİ İYİLEŞTİRME PROJESİ

 

SÖZLEŞME No. DES-W3

 

“HÜRRİYET, KAYIHAN VE ASMALIEVLER MAHALLELERİ İÇME SUYU, KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU ŞEBEKELERİ İNŞAATI VE REHABİLİTASYONU İŞİ”

 

Ülke: Türkiye

Proje Adı: Sürdürülebilir Şehirler Projesi-I. Denizli İçmesuyu, Atıksu ve Yağmursuyu Sistemleri İyileştirme Projesi

Sözleşme Başlığı: Hürriyet, Kayıhan ve Asmalıevler Mahalleleri İçme Suyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebekeleri İnşaatı ve Rehabilitasyonu İşi

Kredi No.: TR-8677

Sözleşme Referans No.: DES-W3

 

  • İşbu İhale İlanı, Development Business'in dijital sayısında 29 Ocak 2016 tarihinde yayımlanan Genel Satınalma Bildirimini (GPN) takiben yayımlanmaktadır.

 

  • İller Bankası A.Ş., Sürdürülebilir Şehirler Projesi-I’in giderlerinin karşılanması için Dünya Bankası’ndan finansman temin etmiştir ve söz konusu finansman tutarlarının bir bölümünü Denizli İçmesuyu, Atıksu ve Yağmursuyu Sistemleri İyileştirme Projesi kapsamındaki ödemeler için kullanmayı düşünmektedir.

 

  • Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (DESKİ), DES-W3, Hürriyet, Kayıhan ve Asmalıevler Mahalleleri İçme Suyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebekeleri İnşaatı ve Rehabilitasyonu İşi Sözleşme Paketi için Dünya Bankası satın alma esas ve usulleri doğrultusunda, isteklileri kapalı zarf usulü teklif vermeye davet etmektedir. İşin kapsamı, Denizli ili merkez ilçelerinde çapları 100 mm-200 mm arasında değişen duktil borularla yaklaşık 60 km içmesuyu hattı, yaklaşık 40 km Ø32 mm ve Ø40 mm PE borular ile içmesuyu ev bağlantısı, çapları 300 mm-1000 mm arasında değişen yaklaşık 42 km beton/betonarme ve 200 mm çapında yaklaşık 5 km HDPE koruge borularla kanalizasyon hattı, yaklaşık 1165 adet muayene bacası, yaklaşık 15km Ø150 mm beton borularla parsel bağlantısı, yaklaşık 4000 adet parsel bacası, 400 mm-1000 mm arasında değişen beton/betonarme borularla yaklaşık 13 km yağmursuyu hattı ve yaklaşık 285 adet muayene bacası inşaatı yaptırılmasıdır. Sözleşme süresi, Kusur Sorumluluk Süresi hariç olmak üzere 450 (dörtyüzelli) takvim günüdür.

 

  • İhale, Dünya Bankası’nın Ocak 2011 (Temmuz 2014 Revizyonu) tarihli Satın Alma Kılavuzları’nda belirtilen şekilde açık ihale usulü ulusal rekabetçi ihale yöntemiyle gerçekleştirilecektir ve Satın Alma Kılavuzları’nda tariflenen uygunluk şartlarına sahip tüm Teklif Sahiplerine açıktır.

 

 

  • İhaleye ilişkin yeterlilik şartlarına aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

https://yeterlilik.deski.gov.tr/yeterlilik3.pdf

 

  • İlgilenen istekliler, aşağıdaki adrese yazılı olarak başvurarak ve 1.000 TL (Bin Türk Lirası) tutarındaki geri ödemesiz bir ücreti ödeyerek Türkçe olarak hazırlanan ihale dokümanını temin edebilirler. Ödeme yöntemi Denizli Büyükşehir Belediyesi, Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (DESKİ) Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O (Vakıfbank) Denizli Şubesi (Şube Kodu: 0049), TR 91 0001 5001 5800 7302 1487 98 IBAN numaralı hesabına, Sözleşme No: DES-W3 için olduğu yazılarak yatırılacak olup, dokümanı satın almak için yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. İhale dokümanı posta/kurye servisi yoluyla veya elden  gönderilecektir.

 

  • Tekliflerin en geç 20/09/2021 tarihinde saat 14:00’e kadar aşağıdaki adrese teslim edilmesi gerekmektedir. Teklif Dosyasının teslimatı sırasında Sağlık Bakanlığının belirlediği Covid 19 pandemisi önlemlerine uyulacaktır. Elektronik Tekliflere izin verilmeyecektir. Geç teslim edilen Teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Teklifler 20/09/2021 tarih saat 14:15’te aşağıda belirtilen adreste, Teklif sahiplerinin temsilcilerinin ve katılmak isteyebilecek başka tarafların huzurunda açılacaktır. Tüm tekliflerin beraberinde             2.000.000 TL (İki milyon TL) tutarında bir “Geçici Teminat” sunulması gerekmektedir. Tüm teklifler teklif açılış tarihinden itibaren en az 91 gün süre ile geçerli olmalıdır.

 

Dikkatine: Proje Yönetim Birimi

Adres: Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (DESKİ)

Topraklık Mah. İzmir Bulvarı (Otogar Yanı) No: 41/A Pamukkale / Denizli / Türkiye

Kat/Oda Numarası:  7. Kat, Oda No: 706, Proje Yönetim Birimi Odası       

Şehir: Denizli

Posta Kodu: 20150

Ülke: Türkiye


 

  • Teklifler 20/09/2021 Saat 14:15’te aşağıda belirtilen adreste, Teklif sahiplerinin temsilcilerinin ve katılmak isteyebilecek başka tarafların huzurunda açılacaktır. Teklif Dosyalarının açılışı sırasında Sağlık Bakanlığının belirlediği Covid 19 pandemisi önlemlerine uyulacaktır.

 

Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (DESKİ)

Topraklık Mah. İzmir Bulvarı (Otogar Yanı) No: 41/A Pamukkale / Denizli / Türkiye

Kat/Oda Numarası:  11. Kat, Toplantı Salonu                                               

Şehir: Denizli

Posta Kodu: 20150

Ülke: Türkiye      
+90 (258) 297 20 20     +90 (258) 263 22 49    
deski@deski.gov.tr
deski@hs01.kep.tr