Ana Sayfa Taşınmaz Kiraya Verme İhalesi

Taşınmaz Kiraya Verme İhalesi

 

 

İ L A N

 

DENİZLİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

 

İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR LİSTESİ
Sıra İlçe Mahalle Ada Parsel Alan Kiraya Verilecek Kısım Kiralama Amacı Muhammen Bedel (TL/Yıl) Geçici Teminat Bedeli (%3)(TL.) İhale Saati
1 BULDAN SARIMAHMUTLU 123 14 5,533.42 5,533.42 Tarımsal Faaliyet ₺1,660.03 ₺149.40 13:00
2 ÇİVRİL KARABEDİRLER 0 4136 6,100.00 6,100.00 Tarımsal Faaliyet ₺1,601.25 ₺144.11 13:10

 

Yukarıda bilgileri yer alan taşınmazların 05.02.2024 tarihinde DESKİ İhale Yönetmeliği’nin 27. Maddesinin (b) bendine göre açık teklif usulü ile yapılan kiralama ihalesine istekli çıkmadığından 15 gün müddetle pazarlığa bırakılmasına ve pazarlığın 20.02.2024 tarihinde Salı günü yukarıdaki listede belirtilen saatlerde Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Topraklık mahallesi, İzmir Bulvarı no:41 Pamukkale/DENİZLİ adresinde bulunan 10. Kat 1003 nolu odada, ihale idari şartnamesinde belirtilen şartlarda yapılmasına karar verilmiştir.

 

İlan olunur.             
+90 (258) 297 20 20     +90 (258) 263 22 49    
deski@deski.gov.tr
deski@hs01.kep.tr