Ana Sayfa Diğer Konular Karar No: 15 Tarih:21.5.2019

Diğer Konular Karar No: 15 Tarih:21.5.2019

Karar No 15
Konu Diğer Konular
Birleşim 3
Karar Tarihi 21 Mayıs 2019 Salı
Özet 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 56’ncı ve 5018 sayılı Kanun’un 41'inci maddesine istinaden hazırlanarak ekte sunulan, Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğünün 2018 yılı Faaliyet Raporunun yeterli görülmesine, 2560 sayılı Kanun'uıı 6'ncı maddesinin (e) bendine göre işaretle oylama neticesinde 21/05/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
İçerik


      
+90 (258) 297 20 20     +90 (258) 263 22 49    
deski@deski.gov.tr
deski@hs01.kep.tr