Ana Sayfa Diğer Konular Karar No: 24 Tarih:22.11.2019

Diğer Konular Karar No: 24 Tarih:22.11.2019

Karar No 24
Konu Diğer Konular
Birleşim 1
Karar Tarihi 22 Kasım 2019 Cuma
Özet Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin ilgili maddelerine istinaden, kadro iptali, dolu ve boş kadrolarda derece değişikliği yapılabilmesi için anılan Yönetmelik eklerine uygun olarak düzenlenen ekli kadro cetvellerinin, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 22/11/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
İçerik  


      
+90 (258) 297 20 20     +90 (258) 263 22 49    
deski@deski.gov.tr
deski@hs01.kep.tr