Ana Sayfa Diğer Konular Karar No: 26 Tarih:22.11.2019

Diğer Konular Karar No: 26 Tarih:22.11.2019

Karar No 26
Konu Diğer Konular
Birleşim 1
Karar Tarihi 22 Kasım 2019 Cuma
Özet 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 41'inci maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9’uncu maddesine istinaden hazırlanan DESKİ Genel Müdürlüğünün 2020-2024 Stratejik Plan taslağının, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 22/11/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
İçerik  


      
+90 (258) 297 20 20     +90 (258) 263 22 49    
deski@deski.gov.tr
deski@hs01.kep.tr