Ana Sayfa Diğer Konular Karar No: 33 Tarih:25.11.2019

Diğer Konular Karar No: 33 Tarih:25.11.2019

Karar No 33
Konu Diğer Konular
Birleşim 2
Karar Tarihi 25 Kasım 2019 Pazartesi
Özet 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesi ile 22/05/2016 tarih ve 29719 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak değişiklik yapılan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 9’uncu ve 11'inci maddelerine istinaden Yönetmelik eklerine göre hazırlanan ve ekli I sayılı Kadro İptal Cetvelinde yer alan boş memur kadrosunun iptaline, II sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetvelinde yer alan memur kadrolarında değişikliklerinin yapılmasına, işaretle oylama neticesinde 25/11/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
İçerik  


      
+90 (258) 297 20 20     +90 (258) 263 22 49    
deski@deski.gov.tr
deski@hs01.kep.tr