Ana Sayfa Diğer Konular Karar No: 42 Tarih:26.11.2019

Diğer Konular Karar No: 42 Tarih:26.11.2019

Karar No 42
Konu Diğer Konular
Birleşim 3
Karar Tarihi 26 Kasım 2019 Salı
Özet Büyük Menderes Havzasında...
İçerik
Büyük Menderes Havzasında yer alan ve öncelikli olarak Atıksu Arıtma Tesisleri yapılması gerekli yerleşim yerlerinin atıksularının toplanıp arıtılarak bertarafı için “Büyük Menderes Havzası Atıksu Toplama ve Arıtma Tesisleri Yapımı” işi ile ilgili uygulamaya müstenit projelerinin hazırlanması ile bu proje kapsamında gerekli tesislere (kolektör bağlantı hatları, gerekmesi halinde terfi merkezi, atıksu arıtma tesisi, arıtma çıkışı deşarj ve by-pass hatları, dere geçişi, yol geçişi vb.) ait inşaat işlerinin Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü adına Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılacağı veya yaptırılacağından DSİ bütçesinden yapılacak harcamaların geri ödemelerinin, tesislerin işletmeye açılış tarihinden başlamak üzere DESKİ tarafından 30 yıl içinde ödenmesi ile ilgili olarak 18/12/1953 tarih ve 6200 sayılı Yasa ile bu yasanın 11/10/2011 ve 662 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişen 2’nci maddesi, 03/07/1968 tarih ve 1053 sayılı Yasa’nın 4’üncü maddesi ile bu yasanın 18/04/2007 ve 5625 sayılı Kanun ile değişen 10’uncu maddelerine istinaden düzenlenen, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün sunmuş olduğu “Büyük Menderes Havzası Evsel Atıksu Toplama ve Arıtma Tesisleri Yapımı Hakkında Protokol’ü imzalamak üzere DESKİ Genel Müdür Vekili Mustafa ÜNAL’a yetki verilmesine, işaretle oylama neticesinde 26/11/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


      
+90 (258) 297 20 20     +90 (258) 263 22 49    
deski@deski.gov.tr
deski@hs01.kep.tr