Ana Sayfa Diğer Konular Karar No: 43 Tarih:26.11.2019

Diğer Konular Karar No: 43 Tarih:26.11.2019

Karar No 43
Konu Diğer Konular
Birleşim 3
Karar Tarihi 26 Kasım 2019 Salı
Özet Sürdürülebilir Şehirler Projesi...
İçerik
Sürdürülebilir Şehirler Projesi kapsamında Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ile İller Bankası A.Ş. arasında 28/12/2016 tarihinde 1 no.lu Alt-Kredi Anlaşması imzalanmış olup, anılan 1 no.lu Alt-Kredi Anlaşması kapsamında Alt-Kredi Anlaşması ve krediye ait her türlü işlemleri yapmak için DESKİ Genel Müdürlüğünü temsil etmek üzere DESKİ Genel Müdür Vekili Mustafa ÜNAL'ın ve Kredi Talep Formlarını imzalamak üzere DESKİ Genel Müdür Vekili Mustafa ÜNAL, Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkan Vekili Ufuk YARAR, Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı Aydemir AKYÜREK ve Kanalizasyon Dairesi Başkan Vekili Ömer Faruk ATİLLA’nın yetkili kılınmasına, 1 no.lu Alt-Kredi Anlaşması uyarınca oluşturulması gereken Proje Yönetim Birimi (PYB) Başkanı olarak DESKİ Genel Müdür Vekili Mustafa ÜNAL’ın ve üyeler Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkan Vekili Ufuk YARAR, Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı Aydemir AKYÜREK, Kanalizasyon Dairesi Başkan Vekili Ömer Faruk ATİLLA, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İç Kontrol Şube Müdür Vekili Aykut KAZMAZ, İnşaat Mühendisi Engin Aykut YILMAZ ve Melih AKGÜL’den oluşturulmasına, işaretle oylama neticesinde 26/11/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


      
+90 (258) 297 20 20     +90 (258) 263 22 49    
deski@deski.gov.tr
deski@hs01.kep.tr