Ana Sayfa Diğer Konular Karar No: 21 Tarih:21.7.2020

Diğer Konular Karar No: 21 Tarih:21.7.2020

Karar No 21
Konu Diğer Konular
Birleşim 3
Karar Tarihi 21 Temmuz 2020 Salı
Özet 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 56'ncı ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 41'inci maddesine istinaden hazırlanarak ekte sunulan, Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğünün 2019 Yılı Faaliyet Raporunun yeterli görülmesine, 2560 sayılı Kanun'un 6'ncı maddesinin (e) bendine göre işaretle oylama neticesinde 22 Ret oya karşılık, 42 Kabul oyla ve oyçokluğuyla, 21/07/2020 tarihinde karar verildi.
İçerik  


      
+90 (258) 297 20 20     +90 (258) 263 22 49    
deski@deski.gov.tr
deski@hs01.kep.tr

ALO 185 / 444 9 185