Ana Sayfa Diğer Konular Karar No: 33 Tarih:16.11.2020

Diğer Konular Karar No: 33 Tarih:16.11.2020

Karar No 33
Konu Diğer Konular
Birleşim 2
Karar Tarihi 16 Kasım 2020 Pazartesi
Özet IV sayılı Dolu-Boş Kadro Durumu (memur) Cetvellerinin Meclisin bilgisine sunularak; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49'uncu maddesi ile 22/05/2016 tarih ve 29719 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak değişiklik yapılan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 9'uncu ve 11'inci maddelerine istinaden Yönetmelik eklerine göre hazırlanan II sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetvelinde yer alan memur kadroları cetvellerindeki değişikliklerinin kabulüne, işaretle oylama neticesinde 16/11/2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
İçerik  


      
+90 (258) 297 20 20     +90 (258) 263 22 49    
deski@deski.gov.tr
deski@hs01.kep.tr