Ana Sayfa Diğer Konular Karar No: 2 Tarih:24.5.2021

Diğer Konular Karar No: 2 Tarih:24.5.2021

Karar No 2
Konu Diğer Konular
Birleşim 1
Karar Tarihi 24 Mayıs 2021 Pazartesi
Özet Aydın İli, Buharkent İlçesi, Ortakçı Mahallesi, 1778 parsel numaralı 25.344,00 m² yüzölçümlü taşınmazın, Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne ait 1/4 hissesi ile aynı niteliklere sahip olduğu tespit edilen mülkiyeti Buharkent OSB adına kayıtlı Aydın İli, Buharkent İlçesi, Ortakçı Mahallesi, 2781 parsel numaralı 6.707,27 m² yüzölçümlü taşınmazın tamamının başa baş taşınmaz mal değişiminin (trampa) yapılması konusunun incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 24/05/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
İçerik  


      
+90 (258) 297 20 20     +90 (258) 263 22 49    
deski@deski.gov.tr
deski@hs01.kep.tr