Ana Sayfa Diğer Konular Karar No: 11 Tarih:25.5.2021

Diğer Konular Karar No: 11 Tarih:25.5.2021

Karar No 11
Konu Diğer Konular
Birleşim 2
Karar Tarihi 25 Mayıs 2021 Salı
Özet 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 56'ncı ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 41'inci maddesine istinaden hazırlanarak ekte sunulan, Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğünün 2020 Yılı Faaliyet Raporunun yeterli görülmesine, 2560 sayılı Kanun'un 6'ncı maddesinin (e) bendine göre işaretle oylama neticesinde 20 ret oya karşılık, 41 kabul oyla ve oyçokluğuyla, 25/05/2021 tarihinde karar verildi.
İçerik  


      
+90 (258) 297 20 20     +90 (258) 263 22 49    
deski@deski.gov.tr
deski@hs01.kep.tr