Ana Sayfa Diğer Konular Karar No: 13 Tarih:19.11.2021

Diğer Konular Karar No: 13 Tarih:19.11.2021

Karar No 13
Konu Diğer Konular
Birleşim 1
Karar Tarihi 19 Kasım 2021 Cuma
Özet Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü ile Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu arasında; "Su isale hatlarındaki kinetik enerjinin elektrik enerjisine dönüştürülmesi için mikro ölçekli hidroelektrik santral tasarımı ve üretimi AR-GE Projesi" ile ilgili her türlü iş ve işlemleri ile İşbirliği Sözleşmesi yapmaya Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN' nın yetkili kılınması hususunun, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 19.11.2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
İçerik  


      
+90 (258) 297 20 20     +90 (258) 263 22 49    
deski@deski.gov.tr
deski@hs01.kep.tr