Ana Sayfa Diğer Konular Karar No: 19 Tarih:22.11.2021

Diğer Konular Karar No: 19 Tarih:22.11.2021

Karar No 19
Konu Diğer Konular
Birleşim 2
Karar Tarihi 22 Kasım 2021 Pazartesi
Özet Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü ile Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu arasında; "Su isale hatlarındaki kinetik enerjinin elektrik enerjisine dönüştürülmesi için mikro ölçekli hidroelektrik santral tasarımı ve üretimi AR-GE Projesi" ile ilgili her türlü iş ve işlemleri ile İşbirliği Sözleşmesi yapmaya Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN' nın yetkili kılınması hususuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne 22.11.2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
İçerik  


      
+90 (258) 297 20 20     +90 (258) 263 22 49    
deski@deski.gov.tr
deski@hs01.kep.tr