Ana Sayfa Tarifeler Karar No: 2 Tarih:2.3.2022

Tarifeler Karar No: 2 Tarih:2.3.2022

Karar No 2
Konu Tarifeler
Birleşim 2
Karar Tarihi 2 Mart 2022 Çarşamba
Özet Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğünün 2022 Yılı Ücret ve Tarifeler Listesi'nde ekte yer alan DESKİ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun 22/02/2022 tarihli ve 42 no'lu kararı ile uygun görülen değişiklik teklifi doğrultusunda değişiklik yapılmasına, değişikliğin 03/03/2022 tarihi itibarıyla uygulanmasının kabulüne, işaretle oylama neticesinde 02/03/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
İçerik  


      
+90 (258) 297 20 20     +90 (258) 263 22 49    
deski@deski.gov.tr
deski@hs01.kep.tr