Ana Sayfa Diğer Karar No: 17 Tarih:16.5.2022

Diğer Karar No: 17 Tarih:16.5.2022

Karar No 17
Konu Diğer
Birleşim 2
Karar Tarihi 16 Mayıs 2022 Pazartesi
Özet 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 56'ncı ve 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 41'inci maddesine istinaden hazırlanarak ekte sunulan, Denizli Su ve Kanalizayon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğünün 2021 yılı Faaliyet Raporunun yeterli görülmesine, 2560 sayılı Kanun'un 6'ncı maddesinin (e) bendine göre işaretle oylama neticesinde 22 ret oya karşılık, 38 kabul oyla ve oyçokluğuyla, 16/05/2022 tarihinde karar verildi.
İçerik  


      
+90 (258) 297 20 20     +90 (258) 263 22 49    
deski@deski.gov.tr
deski@hs01.kep.tr