Ana Sayfa Mali Konular Karar No: 22 Tarih:20.11.2023

Mali Konular Karar No: 22 Tarih:20.11.2023

Karar No 22
Konu Mali Konular
Birleşim 2
Karar Tarihi 20 Kasım 2023 Pazartesi
Özet Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 36'ncı maddesinin 2'nci fıkrasında belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanan, ekli listede belirtilen harcama birimlerinin gider tertipleri arasında ödenek aktarılmasının Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabulüne, işaretle oylama neticesinde 20/11/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
İçerik  


      
+90 (258) 297 20 20     +90 (258) 263 22 49    
deski@deski.gov.tr
deski@hs01.kep.tr