Ana Sayfa Diğer Konular Karar No: 23 Tarih:20.11.2023

Diğer Konular Karar No: 23 Tarih:20.11.2023

Karar No 23
Konu Diğer Konular
Birleşim 2
Karar Tarihi 20 Kasım 2023 Pazartesi
Özet 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek l5 inci maddesi, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun "Mahalli idarelerde sözleşme imzalanması" başlıklı 32'nci maddesi, Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişki 2024 ve 2025 Yıllarını Kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme'nin " Yerel Yönetim Hizmet Koluna İlişkin loplu Sözleşme" başlıklı 4. bölümünün 'Sosyal denge tazminatı' başlıklı 1'inci maddesine istinaden ve söz konusu hükümlerde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde; Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğümüz kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı ödenmesine ve bu hususta Genel Müdürlüğümüzde en çok üyeye sahip kamu görevlileri sendikası ile sözleşme yapılmasına, sözleşme şartlarını belirlemek ve sözleşmeyi imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN'a yetki verilmesine, işaretle oylama neticesinde 20/11/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
İçerik  


      
+90 (258) 297 20 20     +90 (258) 263 22 49    
deski@deski.gov.tr
deski@hs01.kep.tr