Ana Sayfa Diğer Konular Karar No: 2 Tarih:17.2.2017

Diğer Konular Karar No: 2 Tarih:17.2.2017

Karar No 2
Konu Diğer Konular
Birleşim 2
Karar Tarihi 17 Şubat 2017 Cuma
Özet Denizli Büyükşehir Belediyesi Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü'nün, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 10. ve 11. maddesi gereği (II) sayılı Boş Kadro Değişikliği cetvelinde yer alan boş memur kadroları ile (III) sayılı dolu kadro değişkliği cetvelinde yer alan dolu memur kadrolarında iptal ve derece değişikliklerinin yapılmasına 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/L ve 49. maddeleriyle adı geçen yönetmelik hükümleri gereğince işaretle oylama neticesinde 17/02/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
İçerik


      
+90 (258) 297 20 20     +90 (258) 263 22 49    
deski@deski.gov.tr
deski@hs01.kep.tr