Ana Sayfa Diğer Konular Karar No: 14 Tarih:14.7.2017

Diğer Konular Karar No: 14 Tarih:14.7.2017

Karar No 14
Konu Diğer Konular
Birleşim 1
Karar Tarihi 14 Temmuz 2017 Cuma
Özet Denizli İli'ne içme ve kullanma suyu temin edilen tüm yüzeysel ve yeraltı su kaynaklarının çeşitli yollarla kirlenmesinin önlenmesi için tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili tüm kanun ve yönetmelikler gözönünde bulundurularak hazırlanan "Denzli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Su Havzaları Koruma ve Kontrol Yönetmeliği"nin, incelenmek üzere Genel İşler Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 14.07.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
İçerik


      
+90 (258) 297 20 20     +90 (258) 263 22 49    
deski@deski.gov.tr
deski@hs01.kep.tr