Ana Sayfa Diğer Konular Karar No: 7 Tarih:14.10.2016

Diğer Konular Karar No: 7 Tarih:14.10.2016

Karar No 7
Konu Diğer Konular
Birleşim 2
Karar Tarihi 14 Ekim 2016 Cuma
Özet Denizli Büyükşehir Belediyesi Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü'ne 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesiyle Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 10. maddesine istinaden Yönetmelik eklerine göre hazırlanan 10095 unvan kodlu G.İ.H. sınıfı Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanı unvanı, 1. dereceli 1 adet boş memur kadrosunun ihdasına, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/L ve 49. maddeleri ile adı geçen yönetmelik hükümleri gereğince, işaretle oylama neticesinde 14/10/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
İçerik


      
+90 (258) 297 20 20     +90 (258) 263 22 49    
deski@deski.gov.tr
deski@hs01.kep.tr