Ana Sayfa Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KİŞİSEL VERİ İŞLEME ENVANTERİ VE
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI


1-) POLİTİKANIN HAZIRLANMA AMACI VE KAPSAMI
2-) TANIMLAR VE KISALTMALAR
3-) KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE GENEL İLKELER
3-1) Hukuka ve dürüstlük kuralına uygunluk
3-2) Doğruluk ve güncellik
3-3) Belirli, açık ve meşru amaçlarla işleme
3-4) Verileri işlendikleri amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işleme
3-5) Mevzuat hükümleri ile öngörülen veya işlenme amacının gerektirdiği süre ile sınırlı olarak işleme
4-) KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI
4-1) Kişisel Verilerin İşlenmesi Şartları
4-2) Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi Şartları
5-) KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE İŞLENMESİ YÖNTEMLERİ
5-1) Kişisel Veri Konusu Kişi Grupları
5-2) Veri Kategorizasyonu
5-3) Kişisel Veri Konusu Kişi Gruplarında Yer Alan Kişisel Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerinin Toplanması ve İşlenmesinin Amaçları
5-4) Veri Konusu Kişi Grupları ile Bu Kişilere Ait Veri Kategorilerinin İlişkilendirilmesi
6-) KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI İLKELERİ
7-) KİŞİSEL VERİLERİN YURTDIŞINA AKTARILMASI
7-1) Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması
7-2) Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması
8-) KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI
9-) KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ALINAN TEDBİRLER
9-1) İdari Tedbirler
9-2) Teknik Tedbirler
10-) VERİ SORUMLUSUNUN AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
11-) VERİ SAHİBİNİN HAKLARI VE BU HAKLARINI KULLANMASI
11-1-1) Kişisel Veri Sahibinin Haklarını İleri Süremeyeceği Haller
11-1-2) Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması
11-1-3) Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na Şikâyette Bulunma Hakkı
11-2) DESKİ Genel Müdürlüğü’nün Başvurulara Cevap Vermesi
11-2-1) DESKİ Genel Müdürlüğü’nün Başvurulara Cevap Verme Usulü ve Süresi
11-2-2) DESKİ Genel Müdürlüğü’nün Başvuruda Bulunan Kişisel Veri Sahibinden Talep Edebileceği Bilgiler
11-2-3) DESKİ Genel Müdürlüğü’nün Kişisel Veri Sahibinin Başvurusunu Reddetme Hakkı
12-) REVİZYON VE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA
13-) YÜRÜRLÜK
14-) YÜRÜTME
15-) EKLER

Kişisel Verilerin Korunması Politikamızın Tamamını Görmek İçin Tıklayınız