Ana Sayfa Su Kalitemiz

Su Kalitemiz

DESKİ Genel Müdürlüğü olarak Denizli'mizin içme suyu kalitesini en üst düzeyde “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre içilebilir olması için 7 gün 24 saat esası ile çalışmalarımız devam etmektedir.

Büyükşehir Belediyemize bağlı TÜRKAK’tan akredite ve Bakanlık’tan yeterlilik belgesine sahip DENÇEV Kalite Laboratuvarı ile tüm il bazında içme suyu şebekemizin otokontrol amaçlı analizleri 7 gün 24 saat yapılmaktadır. Ayrıca Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu tarafından tüm şebekemiz düzenli periyotlar ile Denetim ve Kontrol izlem numuneleri alınarak Hıfzıssıhha Enstitüsü tarafından analizleri yapılmaktadır.

2016 yılında Su Kalitesini koruma amaçlı 169 İçme Suyu Deposunun temizlik ve dezenfeksiyonu yapılmıştır.

2016 yılında DENÇEV Kalite Laboratuvarı olarak 3663 adet, Halk Sağlığı Kurumu olarak 1974 adet numune analizi yapılmıştır.

 

İçme suyu Depolarımızda Klorlama

 

2016 yılı bakiye klor tablosu

 

 

2017 yılında Su Kalitesini koruma amaçlı yıl sonu itibariyle 306 adet İçme Suyu Deposunun toplam 369 kez temizlik ve dezenfeksiyonu yapılmıştır.

 

 

2017 Yılı Bakiye Klor Tablosu

 

 

2018 yılında Su Kalitesini koruma amaçlı Temmuz Ayı sonu itibariyle 305 İçme Suyu Deposunun temizlik ve dezenfeksiyonu yapılmıştır. 

 

2018 Yılı Bakiye Klor Tablosu

 

 

 2019 yılı Haziran Ayı itibariyle Su Kalitesini koruma amaçlı 125 İçme Suyu Deposunun temizlik ve dezenfeksiyonu yapılmıştır.

 

 

2019 yılı bakiye klor tablosu


2020 yılı bakiye klor tablosu


 

2021 yılı bakiye klor tablosu

2022 yılı bakiye klor tablosu


 


 

İçme Sularına Neden Klorlama Yapılmaktadır ?

 

Su, hayatın devamı için vazgeçilmez olan tek besin maddesidir. Belli bir süre besinsiz kalmak çok büyük problemlere yol açmayabilir; fakat susuz kalan hiç bir canlının yaşaması söz konusu değildir. Yaşamın devamı için bu kadar önemli ve değerli olan suyun kalitesi de varlığı kadar önem arz eder. Kalitesiz ve kirli su kaynakları da canılar için önemli bir sağlık tehdidi oluşturmaktadır. 

Geçmişte, su kaynaklarının bolluğu ve temizliği sayesinde çok üzerine düşülmeyen su kalitesi konusu, suya olan ihtiyaç arttıkça ve endüstrileşme ile birlikte bütün su kaynakları kirlenmeye başladıkça gündeme gelmiştir. Öyle ki günümüzde, içme ve kullanma sularının kullanıcılara ulaşmadan önce zararlı olabilecek her türlü etkenden kurtarılması gerekli hale gelmiştir. Bu sebeple çeşitli yasal düzenlemeler getirilmiştir. 

Teknolojideki ve tıp alanındaki gelişmelere rağmen, halen insan sağlığını tehdit eden en büyük tehlikelerden birisi hastalık yayan mikroorganizmalardır. 1900’lü yıllara kadar büyük çaplı  salgınlar yaygın olarak görülmekte ve bunların en önemli sebebi olarak su kaynaklı salgınlar olarak dikkati çekmektedir. Bu yıllardan itibaren içmesuyunun dezenfeksiyonu için klor kullanılması ile birlikte su kaynaklı bulaşıcı hastalıkların görülme sıklığı önemli derecede azalmıştır. Örneğin ABD ‘de  tifo vakası 1900’lü yılların başında yaklaşık 25.000 iken ülke genelinde klorlamanın başlaması ile 1950’li yıllarda yok denecek kadar az seviyeye düşmüştür. Bu yüzden klor ile su dezenfeksiyonu insan sağlığının korunması için bulunmuş kimyasal buluşlar arasında en önemli konumdadır.

ü Suların dezenfeksiyonunda en sık kullanılan yöntem olan klorlama, Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, içme sularının klorlanması işleminin yaygınlaşması halk sağlığı alanındaki en önemli gelişmelerden birisi olup, halen mevcut alternatifleri arasında en güvenilir dezenfeksiyon yöntemidir. 

 

 

Dezenfeksiyon Metodu olarak Suyun Klorlanmasının Avantajları

* Klor içeren dezenfektanlar bilinen patojen mikroorganizmaların birçoğunda etkilidir ve bunların tamamını yok eder veya üremelerini engeller.

* Klor tat ve koku kontrolü sağlar, içmesularında kötü koku ve tada neden olabilen çok sayıdaki doğal organik maddeyi (özellikle alglerden kaynaklananları) okside eder.

* Klor sudaki mikroorganizmaların biyolojik büyümesini kontrol altına alır, boruları ve cihazları tıkayabilecek, arızaya sebep olabilecek  veya depolarda gelişebilecek canlıların oluşumunu engeller.

* Klor bakterilerde glikoz oksidasyonunu inhibe ederek bakterisid etki (öldürür) gösterir.

* "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" gereği içme ve kullanma sularının düzenli olarak klor ile dezenfeksiyonu yapılması gerekmektedir.

 

İÇME SUYUNDA GÖZLENEN GENELLİKLE KİREÇ, KLOR VB. ŞEYLERE BENZETİLEN BEYAZ RENK; İÇME SUYU ŞEBEKESİNDEKİ BASINÇ KAYNAKLI OLUŞAN HAVA KABARCIKLARI OLUP KLOR VB. ÜRÜNÜN VARLIĞINDAN KAYNAKLI DEĞİLDİR.

 

Denizli Merkezinde tüm depolarımızda klorlama SCADA sistemi ile tek bir noktadan takip edilmektedir. Mevcut sistemimiz içme suyu depolarımızın şebeke çıkışından bakiye klor ölçümü yaparak merkezde izleme noktalarımızda her noktanın klor numune oranını gözlememizi sağlamakta olup, herhangi bir aksi durumda anında müdahale imkanı sunmaktadır. Bu sistem, 7 gün 24 saat Kaliteli ve Güvenilir İçme Suyumuzun güvencesi konumundadır.

 

 

İçme Suyu Depolarımızda Klor Nakli

 

Denizli Merkezinde tüm depolarımızda klorlama SCADA sistemi ile tek bir noktadan takip edilmektedir. Mevcut sistemimiz içme suyu depolarımızın şebeke çıkışından bakiye klor ölçümü yaparak merkezde izleme noktalarımızda her noktanın klor numune oranını gözlememizi sağlamakta olup, herhangi bir aksi durumda anında müdahale imkanı sunmaktadır.

Bu sistem, 7 gün 24 saat Kaliteli ve Güvenilir İçme Suyumuzun güvencesi konumundadır.

 

 

 

DENİZLİ ŞEBEKE SUYU ANALİZ RAPORU

 

 
      
+90 (258) 297 20 20     +90 (258) 263 22 49    
deski@deski.gov.tr
deski@hs01.kep.tr