Ana Sayfa Yönetim Sistemleri Politikası

Yönetim Sistemleri Politikası

Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü olarak; misyon, vizyon, ilkelerimiz ve temel değerlerimiz doğrultusunda, faaliyet gösterdiğimiz her alanda çalışanlarımız ve paydaşlarımızla birlikte,

-       Mevzuatlara uygun iç ve dış hususların Genel Müdürlüğümüz üzerindeki etkilerini takip ederek faaliyetlerimizi planlamak,

-       Çalışanlarımızın sürekli gelişimini sağlayarak vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek,

-       Su ve Kanalizasyon İdareleri arasında takip edilen bir kuruluş olmak, 

- Müşteri Şikâyet Yönetim Sistemi ve Müşteri İletişim Merkezimiz ile vatandaşlarımız, çalışanlarımız ve diğer paydaşlarımızın beklentilerini, istek ve şikâyetlerini belirlemek, hızlı, objektif ve şeffaf çözüm yolları bularak vatandaş odaklı hizmet gerçekleştirmek ve müşterinin korunması için gizlilik ilkesini uygulamak.

- İç kaynaklı ve dış kaynaklı tüm faaliyetlerimiz ile ilgili riskleri belirleyip sınıflandırmak, bu risklerle ilgili tedbirleri alıp fırsatları belirleyerek hizmetlerimizin kalitesini yükseltmek ve sürekliliğini sağlamak,

-       Çalışan ve çalışan temsilcilerinin danışma ve katılımını sağlamak,

-       Yaptığı işle ilgili yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlenmesi için çalışanlarımızın sağlıklı ve güvenli iş ortamlarında çalışabilmelerini sağlamak,

-       Tehlikeleri ortadan kaldırmak, İSG risklerini azaltmak için riskle mücadele programlarını kararlılıkla sürdürmek,

-       Çalışmalarımızdan etkilenebilecek tüm tarafları koruyacak önlemler almak,

- Çevreye ve kamu haklarına saygılı olarak su ve kanalizasyon işleri faaliyetlerinin olumsuz çevresel etkilerini, kirletmeyi ve çevre kaza risklerini önlemek, doğal kaynakların ve enerjinin tüketimini en aza indirip halkın sağlıklı bir çevrede yaşamasını sağlamak,

- İklim değişikliği etkilerini azaltmaya yönelik enerji verimliliği projelerinin geliştirilmesi ile sistemlerin iyileştirilerek doğal kaynak tüketimi ve enerji verimliliği konusunda çalışanların ve toplumun bilincinin artırılmasını sağlamak, teknolojik gelişmeleri takip ederek olumsuz etkileri en aza indirecek alternatif enerji kaynaklarını değerlendirmek, sistematik ölçüm ve izleme ile enerji kayıplarını en aza indirmek,

- İç ve dış paydaşlarımızda yönetim sistemleri ile ilgili farkındalığı artırarak yasal şartlar çerçevesinde yönetim sistemleri standartları gereklerini tüm çalışanlarımızın katılımı ile planlama, uygulama, kontrol etme ve sürekli iyileştirme döngüsü içerisinde geliştirmek,Temel Politikamızdır.


Prof.Dr. Ali AYDIN

Genel Müdür


      
+90 (258) 297 20 20     +90 (258) 263 22 49    
deski@deski.gov.tr
deski@hs01.kep.tr