Kurumsal
 
  Büyükşehir Belediye Başkanı
[Daralt] Deski Genel Müdürü
   Genel Müdür'ün Özgeçmişi
   Genel Müdür'ün Akademik Özgeçmişi ve Eserleri
   Genel Müdür'ün Mesajı
   Foto Galeri
   Video Galeri
  Deski Hakkında
  Misyonumuz
  Vizyonumuz
  Temel Değerlerimiz
  Teşkilat Şeması
  Organizasyon
  Etik Komisyonu
  DESKİ Genel Kurul Kararları
  Stratejik Plan
  Performans Programı
  Faaliyet Raporları
  Mali Durum ve Beklentiler
  Mevzuat - Yönetmelik
  Kamu Hizmetleri Standartları
  İç Kontrol
  MYS Politikalarımız
  Bordro Sorgulama
Online İşlemler
Sık Kullanılanlar
Sayfa Tarihi : 25.5.2018 10:40:57      Sayfa 15867 kez okundu.
Mevzuat - Yönetmelik
  2560 Sayılı İSKİ Kuruluş Kanunu
  Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
    DESKİ İhale Yönetmeliği
    Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği
    Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği

    Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği
    Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Yönetmeliği
    Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği
    DESKİ Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği
    DESKİ Teşkilat Yönetmeliği
    Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği
    Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği
  Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği
    Hukuk Müşavirliği Yönetmeliği
    İçmesuyu Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği
    İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği
    İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü Yönetmeliği
    İşletmeler Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği
    Kalite Yönetim ve AR-GE Şube Müdürlüğü Yönetmeliği
    Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği
  Özel Kalem Müdürlüğü Yönetmeliği
    Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği
    Sivil Savunma Uzmanlığı Yönetmeliği
    Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği
    Su Havzaları Koruma ve Kontrol Yönetmeliği (Ek 1- Yüzeysel İçmesuyu Rezervuarı Harita ve Koordinatları)
(Ek 2- Kuyu ve Kaynak Listesi)
    Tarifeler Yönetmeliği
    Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği
  Temsil,Tören ve Ağırlama Giderleri Yönetmeliği
    Uzman Tabiplik Yönetmeliği


Geri DönGeri Dön     Başa DönBaşa Dön

 
 
DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres  :  Topraklık Mah. İzmir Bulvarı, No: 41A, 20150, Pamukkale / Denizli      Telefon  :  ( 258 ) 297 20 20      Faks  :  ( 258 ) 263 22 49
Email  :  deski@deski.gov.tr