Ana Sayfa Kazı İşlemleri

Kazı İşlemleri

A- Su Kanal Projesine Tabii Olan Abone Şube Hattı (İçme Suyu) ve Atıksu Kazı İşlemleri

 Su Kanal Projesine tabii olan inşaat aboneliği talep edilen parselin içme suyu ve atıksu bağlantıları için yapılan kazı işlemleri başvurularıdır.

 

İŞLEM ADIMLARI

  1. İnşaat aboneliği alacak olan abone sahibi tarafından kazı işlemleri için DESKİ Genel Müdürlüğü Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Su Kanal Keşif ve Proje Uygulama Şube Müdürlüğü veya ilçelerdeki DESKİ ofislerine başvuru yapılır.
  2. Kazı işlemleri ana şebekeden parsel sınırına kadar DESKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılır.

 

 

B- Su Kanal Projesine Tabii Olmayan Atıksu Şebekesine  İlk Bağlantı Başvuru İşlemleri

Su Kanal Projesine tabii olmayan, atıksu şebekesine ilk defa bağlanacak yapıların bağlantısının yapılabilmesi için yapılan başvurulardır.

 

İŞLEM ADIMLARI

  1. DESKİ Genel Müdürlüğü Halkla İlişkiler Masalarına başvuru yapılır.
  2. Saha ekipleri tarafından talep adresinde atıksu bağlantısı yapılacak olan kazı alanın metrajı ve üst yapı cinsinin belirlendiği ön tespit formu başvuru sahibine elden teslim edilerek, DESKİ Genel Müdürlüğü Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Su Kanal Keşif ve Proje Uygulama Şube Müdürlüğü veya ilçelerdeki DESKİ ofislerine yönlendirilir.
  3. Kazı işlemleri ana şebekeden parsel sınırına kadar DESKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılır.

 


 

C- Abone Şube Hattı ve Atıksu Bağlantı Yenileme Kazı İşlemleri

Abone şube ve  atıksu bağlantı hatlarında meydana gelen arızalardan dolayı, hatların yenilenmesi gerektiği durumlarda idarece bedeli alınarak hatların yenilenme işlemi  için yapılan başvurulardır.

 

İŞLEM ADIMLARI

  1. Abone sahipleri DESKİ Genel Müdürlüğü Halkla ilişkiler birimine, irtibat telefonlarına  veya Alo185'den başvurabilir.
  2. Saha ekipleri tarafından talep adresinde keşif yapılır.
  3. Yapılan incelemelerde bağlantı yenilenmesi gerekli görülen durumlarda hazırlanan ön tespit formları başvuru sahibine elden teslim edilir.
  4. Ön tespit formundaki metrajlarına göre bedel tahakkuk edilir ve bedellerin başvuru sahibi tarafından DESKİ Genel Müdürlüğü veznesine ödemesi yapılır.
  5. Kazı işlemleri ana şebekesinden parsel sınırına kadar DESKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılır.

       
+90 (258) 297 20 20     +90 (258) 263 22 49    
deski@deski.gov.tr
deski@hs01.kep.tr