Ana Sayfa Mevzuat Ve Yönetmelik

Mevzuat Ve Yönetmelik


*

Denizli Su Ve Kanalizayon İdaresi(Deski) Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu’nun Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik
*2560 Sayılı İSKİ Kuruluş Kanunu
*Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
*DESKİ İhale Yönetmeliği
*

Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği

*

Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği

*

Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği

*

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği

*DESKİ Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği
*DESKİ Teşkilat Yönetmeliği
*

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği

*

Hukuk Müşavirliği Yönetmeliği 

  
*

İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği

*

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği

*

İşletmeler Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği

*Özel Kalem Müdürlüğü Yönetmeliği
*

Plan Proje Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği

*Sivil Savunma Uzmanlığı Yönetmeliği
*

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği

*Su Havzaları Koruma ve Kontrol Yönetmeliği
*Tarifeler Yönetmeliği
*Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği
*Temsil,Tören ve Ağırlama Giderleri Yönetmeliği

       
+90 (258) 297 20 20     +90 (258) 263 22 49    
deski@deski.gov.tr
deski@hs01.kep.tr

ALO 185 / 444 9 185